logo

Тухай

Дүрэм

Журам

Тэмцээн

Тамирчид

Сургалт

Мэдээлэл

Бэлтгэл

Зэрэг олгох журам

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

Энэхүү журмыг Монголын Ой Тогтоолтын Спортын Холбоо (цаашид “Холбоо” гэх)-ноос тамирчинд зэрэг олгоход даган мөрдөнө. Зэргийг зөвхөн дотоодын тэмцээнд хэрэглэх бөгөөд энэ нь олон улсын тэмцээн уралдаанд оролцох нэг шалгуур болно. Холбооны төлөвлөгөөнөөс гадуур явагдсан бусад тэмцээний амжилтууд спортын зэргийн болзолд хамаарахгүй. Зэргийн үнэмлэхийг зөвхөн I, II зэргийн болзол хангасан тамирчдад олгоно. Тамирчдын чансаа болон зэргийн мэдээллийг холбооны сайтад байршуулна.

Хоёр. Спортын зэрэг олгох үзүүлэлт

Спортын мастер

Хурдны хөзөр (сек)

25

Олон багц хөзөр (10 мин)

7 багц / 364 ширхэг

Тооны марафон (5 мин)

360

Баганан үгс (5 мин)

100

Спортын дэд мастер

Хурдны хөзөр (сек)

30

Олон багц хөзөр (10 мин)

6.26 багц / 338 ширхэг

Тооны марафон (5 мин)

320

Баганан үгс (5 мин)

90

3-р зэрэг

Хурдны хөзөр (сек)

35

Олон багц хөзөр (10 мин)

6 багц / 312 ширхэг

Тооны марафон (5 мин)

280

Баганан үгс (5 мин)

80

4-р зэрэг

Хурдны хөзөр (сек)

40

Олон багц хөзөр (10 мин)

5 багц / 260 ширхэг

Тооны марафон (5 мин)

240

Баганан үгс (5 мин)

70

5-р зэрэг

Хурдны хөзөр (сек)

45

Олон багц хөзөр (10 мин)

4.26 багц / 234 ширхэг

Тооны марафон (5 мин)

200

Баганан үгс (5 мин)

65

6-р зэрэг

Хурдны хөзөр (сек)

50

Олон багц хөзөр (10 мин)

4 багц / 208 ширхэг

Тооны марафон (5 мин)

160

Баганан үгс (5 мин)

60

7-р зэрэг

Хурдны хөзөр (сек)

55

Олон багц хөзөр (10 мин)

3 багц / 156 ширхэг

Тооны марафон (5 мин)

120

Баганан үгс (5 мин)

55

8-р зэрэг

Хурдны хөзөр (сек)

60

Олон багц хөзөр (10 мин)

2 багц / 104 ширхэг

Тооны марафон (5 мин)

100

Баганан үгс (5 мин)

50

9-р зэрэг

Хурдны хөзөр (сек)

120

Олон багц хөзөр (10 мин)

1.26 багц / 78 ширхэг

Тооны марафон (5 мин)

80

Баганан үгс (5 мин)

45

logo
МОНГОЛЫН ОЙ ТОГТООЛТЫН
СПОРТЫН ХОЛБОО

ХУД, Оргил стар хотхон, 58-1- 4

7000-2266, 8806-4196

memorysport.mn@gmail.com

partnerpartnerpartner

Таны санал бидэнд хэрэгтэй байна

© 2022 | Монголын Ой Тогтоолтын Спортын Холбоо зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан